Minőségpolitika

A Mátészalkai Vizsgaközpont az átalakult szakképzési rendszerhez kapcsolódó jogszabályok által meghatározott, az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány szerinti vizsgáztatási tevékenység folytatására jött létre.

Célunk, hogy az akkreditáció megszerzése után a szakmai oktatásban és szakmai képzésben résztvevők, a munkaerőpiac és a gazdaság igényeit szem előtt tartva, széles szakmai kínálatból választva minél nagyobb számban szerezhessenek szakmai végzettséget.

Minél több jelentkező számára igyekszünk a magas színvonalon megszervezett és lebonyolított vizsgák által biztosítani, hogy kitűzött céljaikat elérjék, munkaerőpiaci lehetőségeik egyre jobbak legyenek. Reméljük, hogy vizsgaközpontunk megbízható működtetésével a nálunk szakképesítést szerzők száma egyre magasabb lesz.

A vizsgaközpont vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a minőség iránt.

Általános irányítási rendszert működtetünk az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány , a kapcsolódó előírások és a jóváhagyott eljárások követelményei szerint.

Meggyőződésünk szerint a vizsgaközpont sikeres működéséhez korrekt tájékoztatásra, objektivitásra, tisztességes, minőségi munkavégzésre, az egyenlő esélyek biztosítására van szükség.

Minőségpolitikánk kiterjed a vizsgáztatási tevékenység egészére.

  • Szakmailag magasan képzett, tapasztalt vizsgáztatók vesznek részt a vizsgáztatásban.
  • Az igénybe vett vizsgahelyszínek megfelelő felszereltséggel, korszerű infrastuktúrával rendelkeznek, kielégítenek minden felmerülő igényt, nyugodt körülményeket biztosítanak.
  • A jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelelő, a szakmai tudást objektíven mérni képes vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal végezzük a vizsgáztatást.
  • A vonatkozó jogszabályok, illetve saját szabályzataink alapján végezzük a vizsgaszervezési tevékenységet, az előírások pontos betartásával, a törvényesség biztosításával.
  • Ügyfeleink kiszolgálása során megfelelő, naprakész tájékoztatásra, korrekt kommunikációra, átlátható panaszkezelésre törekszünk.

A minőségi munkavégzéshez szükséges fejlesztés iránt elkötelezettek vagyunk, ezért:

  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük és értékeljük a vizsgabizottságok munkáját, teljesítményét, kikérjük és figyelembe vesszük véleményüket, javaslataikat.
  • Mérjük, kiértékeljük a vizsgázók elégedettségét, az eredmények alapján fejlesztjük folyamatainkat.
  • A vizsgaközpont személyzet rendszeres képzéseken vesz részt a vizsgáztatási eljárások, szabályok, a tevékenységükhöz kapcsolódó elvárások megismertetése érdekében.
  • A projektfeladatok összeállítása, értékelése során innovatív módszerek alkalmazására törekszünk.
  • Munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a felmerülő egyéni igények kielégítésére való törekvés.

Kiemelt jelentőségű, hogy a vizsgáztatás folyamatában résztvevő minden partnerünk megismerje és magára nézve kötelezően alkalmazza a Mátészalkai Vizsgaközpont minőségpolitikáját, alapvető céljait, működési előírásait.

Minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat és azok teljesülését évente felülvizsgáljuk, a szükséges módosításokat elvégezzük.

Mátészalka, 2021. szeptember 01.

                                                                                                      Kovács Zoltán
                                                                                                vizsgaközpont vezető

Működési politika

A Mátészalkai Vizsgaközpont által alkalmazott tanúsítási rendszer, a dokumentált struktúrák, irányelvek és eljárások biztosítják a vizsgáztatási tevékenységek pártatlanságát, a pártatlanság kezelését, és az érdekelt felek kiegyensúlyozott bevonásával az érdekütközés kockázatának csökkentését.

A Vizsgaközpont vezetése biztosítja, hogy a személyek tanúsításával, a vizsgáztatással kapcsolatos irányelvek és eljárások tisztességesek legyenek minden jelentkező, jelölt és vizsgázott személy esetében.

A Vizsgaközpont felső vezetése biztosítja a teljes tanúsítási folyamat során a vizsgával kapcsolatba került munkatársak és megbízott személyek birtokába került információk bizalmas kezelését, a vizsgáztatási folyamat alatti biztonság fenntartását, és a tisztességtelen, csaláson alapuló vizsgamódszerek megakadályozását.

A vizsgáztatási tevékenységben résztvevő munkatársak és megbízott személyek felkészültsége és folyamatos képzése biztosítja az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány, a kapcsolódó előírások és a jóváhagyott eljárások követelményeinek folyamatos érvényesítését.

Mátészalka, 2021.augusztus 31.

                                                                                                      Kovács Zoltán
                                                                                                vizsgaközpont vezető

Pártatlansági nyilatkozat

A Mátészalkai Vizsgaközpont elkötelezett a vizsgáztatási tevékenységek pártatlansága iránt.

A vizsgaközpont a szakmai és képesítő vizsgákat úgy szervezi és irányítja, hogy biztonságosan meg lehessen őrizni a pártatlanságot.

A vizsgaközpont minden esetben pártatlanul jár el a jelentkezőkkel, jelöltekkel és a vizsgázott személyekkel kapcsolatban, a vizsgaközpont működését nem korlátozza indokolatlan pénzügyi vagy más korlátozó feltétel.

A pártatlansági és a titoktartási nyilatkozatoknak megfelelően jár el minden közreműködő a vizsgáztatás teljes folyamatában.

Mátészalka, 2021. augusztus 31.

                                                                                                      Kovács Zoltán
                                                                                                 vizsgaközpont vezető